Արթիկի տուֆի հանքավայրը
Արթիկի տուֆի հանքավայրը 1969 թվականին: