Սուքիաս Թորոսյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը
Ծաղրանկարիչ Սուքիաս Թորոսյանի (ՏոՏո) աշխատանքների ցուցահանդեսը 1995 թվականին: