Սայլակներով տեղաշարժվող հաշմանդամների արշավ
Սայլակներով տեղաշարժվող հաշմանդամների արշավ Երևանում. 1994 թվական: