Ֆոտոցուցահանդես
Ֆոտոցուցահանդես Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում: