ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Վահան Փափազյան
1993-1996 թվականներին ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Վահան Փափազյանը: