Մարինե Վարդանյանի ցուցահանդեսը
Մարինե Վարդանյանի ցուցահանդեսը. 1996 թվական: