Ծաղիկների տոն
Ծաղիկների տոն Կիրովականում (Վանաձոր):