Վանք Եղեգնաձորում
Վանք Եղեգնաձորում՝ Արփա գետի ափին: