Պիոներական ճամբար Սպիտակում
Սպիտակի «Հեքիաթ» պիոներական ճամբարը: