«Գառնի 85» տոնակատարությունը
«Գառնի 85» տոնակատարությունը, որն անցկացվել է 1985 թվականի հոկտեմբերի 7-ին: