Զբոսաշրջության կենտրոնի կառուցում
Զբոսաշրջության կենտրոնի կառուցում Կիրովականում (Վանաձոր):