Իջևան-Հրազդան երկաթուղու կառուցումը
Իջևան-Հրազդան երկաթուղու կառուցումը 1985 թվականին: