Նոր տների կառուցում Ադրբեջանից փախստականների համար
Նոր Գյուղի շինարարություն Ադրբեջանից փախստականների համար: