Երեխաները չջեռուցվող մանկապարտեզում
Երեխաները չջեռուցվող մանկապարտեզ են հաճախում: