Կյանքը պատերազմի տարիներին. Ստեփանակերտ
Ստեփանակերտը 1992 թվականին: