Օգնություն Գյումրու Ավստրիական թաղամասի բնակիչներին
Օգնություն Գյումրու Ավստրիական թաղամասի բնակիչներին 1992 թվականին: