Ավստրիական հիվանդանոցի բացում Գյումրիում
Ավստրիական հիվանդանոցի բացում Գյումրիում 1992 թվականին: