Շահումյանի շրջկենտրոնի դպրոցը

Շահումյանի շրջկենտրոնի միջնակարգ դպրոցը զինվորականների գնալուց հետո: