Բելոզերցևն ու Բալաշովը Վերիշենում

Շահումյանի շրջան, գյուղ Վերիշեն. ԽՍՀՄ և Մոսխորհրդի պատգամավորներ Ս. Բելոզերցևը և Լ. Բալաշովը: