Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը

Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրի ընդհանուր տեսքը: