«ԵրԱԶ» գործարանը

Երևանի ավտոմոբիլային գործարանը (ԵրԱԶ):